O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

Szkoła w Kuleszach Kościelnych

 

Dawniej szkoła w Kuleszach była jedynie przy kościele, chodziło do niej kilkadziesiąt dzieci. Po powstaniu styczniowym opiekę nad nią przejęła gmina. Pracował w niej jeden nauczyciel, kilkadziesiąt dzieci przychodziło na dwie zmiany. W niektórych wioskach rodzice opłacali zimą przygodnego nauczyciela i udostępniali do nauki własne domy.
W okresie międzywojennym kuratorium zobowiązało wszystkie dzieci do nauki szkolnej. W latach dwudziestych otwarto szkoły we wsiach Chojane Sierocięta, Grodzkie Nowe, Kalinowno Czosnowo, Kalinowo Stare, Kulesze Kościelne, Tybory Uszyńskie i Wnory Wiechy; przeważnie o jednym nauczycielu. Przed wojną w Kuleszach pracowało pięciu nauczycieli.
W 1993 roku na terenie gminy Kulesze były trzy szkoły: Grodzkie Nowe klasy 0 - III, Kalinowo Solki klasy 0 - III, Tybory Uszyńskie klasy 0 - VIII i Kulesza Kościelne klasy I - VIII. W tym czasie nie istniały już szkoły w Czarnowie Bikach i Wnorach Wiechach.

Obecnie w gminie  Kulesze Kościelne znajduje się Zespół Szkół składający się z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Do zespołu uczęszcza 378 uczniów i 28 przedszkolaków. Zatrudnionych jest czterdziestu pracowników dydaktycznych.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z mottem "... Wstąp tu, aby dojrzał Twój duch, odejdź, by służyć Bogu, Ojczyźnie, bliźniemu".

Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Zorganizowane są także zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma